Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed

Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed - en messe til det skabte

 

af Christian Hildebrandt

 

En messe er kirkemusikkens svar på en symfoni: Et flersatset musikværk som følger højmessens liturgi i en stor, sammenhængende kunstnerisk form. “Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed” er en ny dansk messe for kor, orgel og messingblæsere, komponeret i 2010 af Christian Hildebrandt til tekst af forfatteren Ursula Andkjær Olsen.

 

Værket fortæller i syv satser en historie om menneskets forhold til virkeligheden, om vores vilkår i verden og om vores ansvar for den. Historien er vævet ind i højmessens traditionelle form, fornyende men også bevidst og i dialog med traditionen. Værket trækker tråde til den store kirkemusikalske tradition for messekomposition, men er alligevel helt anderledes end nogen tidligere messekomposition.

 

Ursula Andkjær Olsens nye messetekst er overraskende og nyskabende i kirkelig sammenhæng. Men den knytter tætte bånd til højmessens liturgi og centrale temaer i bibelske fortællinger. Ordene blander et nyt poetisk sprog med brudstykker fra den latinske messe, og det høres i musikken, som både er iørefaldende melodisk og komplekst flerstemmig. Blandingen giver en indbyrdes rummelighed i det nye og det gamle, hvor de to ord-verdener er uløseligt forbundne – ligesom fortidens, nutidens og fremtidens mennesker alle er uløseligt forbundne som beboere i den verden, vi overtager fra hinanden.

 

Et eksempel er sætningerne, der åbner værket: “Sol- og månebeskinnede, som åbner brystet for alt og lukker det igen, jeg skal forvalte dig, jeg synger: Jeg skal se efter dig. Jeg synger KYRIE, jeg synger KYRIE, CHRISTE ELEISON”

 

Sætningen giver i en lang bue en bevægelse fra billedet af verden til det vilkår, den sætter for livet, og videre til det ansvar jeg som menneske har for den, for tilsidst at inddrage den traditionelle messeteksts anråbelse af Gud som dette ansvars nødvendige modsvar.

 

På et dybere plan er billedet af verden som beskinnet af sollys på den ene side og månens genskin af sollyset på den anden side en metafor for den gennemgående dualisme i livet, som verden åbner og lukker igen, og i mennesket, som både forvalter verden og ser konsekvenserne af sin forvalten.

 

Der er en række gennemgående ord og ordforbindelser og interne referencer i hele teksten, f.eks. åbningen “Jeg synger..”, som indgår i en række forskellige sammenhænge, eller billedet “glatte blommer” som udtryk for en ypperlig skabning, men som også bliver kædet sammen med de “glatte knogler”, som døden gør os til. Den tætte struktur af indbyrdes forbindelser giver den nye messetekst en stærk indre sammenhængskraft og et rituelt præg i lighed med en traditionel liturgisk tekst.

 

Den overordnede form er som højmessens syv dele: Introitus, Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei og Exodus. Også indholdet er på forskellig vis relateret til de traditionelle messeleds overordnede temaer: Bøn, lovsang, trosbekendelse, sakramente, offer og velsignelse.

"Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed"

with lyrics by Ursula Andkjær Olsen

In 2011 Christian Hildebrandt composed this new Mass setting for the Danish Church.

The mass was commissioned by eight churches in Copenhagen and financed by the Danish Ministry for Ecclesiastical Affairs. The two first commissioned performances was held in Enghave Church March 24, 2011, and in Sct. Matthew Church March 29, 2012, both in Copenhagen. Read review of the first performance.

Det Unge Vokalensemble, Karsten Jensen (organ), Klaus Bjørn Olsen and Jesper Sode-Larsen (trumpets), Martin Boensvang and Ian Price (trombones).

Read the score and concert programme here.

Christian Hildebrandt

Classical Composer, Conductor and Musicologist

Messen som mysteriedrama og hyldest til naturen

 

Til højre ses det nye, samlede program til Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed​ ud. I centrum står den mystiske og kontemplative trosbekendelse, omkranset af meditative orgelstykker og kommenterende korsatser. Værkets tre overordnede afsnit varer ca. 15 minutter hver, og de 11 enkelte satser danner en stor symmetrisk form efter barokt forbillede:

 

INTROITUS EXITUS

KYRIE AGNUS DEI

GLORIA SANCTUS, BENEDICTUS

Meditation I Motet

Epistelvers Meditation II

CREDO

 

Samtidig med at være en hyldest til naturens skønhed, er messen dramatisk set et mysteriedrama.

I størrelse og udtrykskraft er GLORIA og SANCTUS værkets hovedsatser, men i sammenhængen står disse to satser også som portaler på vejen gennem messens mysterium.

Indvielsen begynder med bøn og lovprisning, bevæger sig derefter ind i meditation og konfession for tilsidst at være beredt til offer, renselse og velsignelse.

"Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed - en messe til det skabte"

- NY OPSÆTNING 2015

14. marts kl. 15 i Trinitatis Kirke - entré 50 kr.

Et af det centrale Københavns mest storslåede barokkirkerum danner ramme om opførelsen af en ny dansk messe for kor, orgel og messingblæsere med tekst af Ursula Andkjær Olsen og musik af Christian Hildebrandt. Værket får hermed sin første sammenhængende koncertopførelse. Mellem messesatserne kommer små instrumentale og vokale satser, der ligesom i en rigtig højmesse kommenterer liturgien i et samlet musikalsk-dramatisk koncertforløb på ca. 50 minutter.

Medvirkende

Klaus Bjørn Olsen & Andreas Jul Nielsen, trompeter

Martin Boensvang & Ian Price, tromboner

Jørgen Ellegård Frederiksen, orgel

Det Unge Vokalensemble & dirigent Poul Emborg

“Forvaltere af den Solbeskinnede Virkelighed” er et musikværk, som i syv satser fortæller en historie om menneskets forhold til virkeligheden, om vores vilkår i verden og om vores ansvar for den. Historien er vævet ind i højmessens traditionelle form, fornyende men også bevidst og i dialog med traditionen.

Ursula Andkjær Olsens messetekst er overraskende og nyskabende i kirkelig sammenhæng, men den knytter tætte bånd til højmessens liturgi og centrale temaer i bibelske fortællinger. Ordene blander et nyt poetisk sprog med brudstykker fra den latinske messe, og det høres i musikken, som både er iørefaldende melodisk og komplekst flerstemmig.

Blandingen giver en indbyrdes rummelighed i det nye og det gamle, hvor de to ord-verdener er uløseligt forbundne – ligesom fortidens, nutidens og fremtidens mennesker alle er uløseligt forbundne som beboere i den verden, vi overtager fra hinanden.

Koncerten gentages 15. marts kl. 15 i Bagsværd Kirke

 

 

Koncerterne er støttet af

 

Augustinus Fonden

Bagsværd Kirke

Dansk Komponist Forening / KODA's kulturelle midler

Vesterbro Komponistforening

Dansk Komponist Forening

Copyright © Christian Hildebrandt 2014