The Danish Choral Miracle

Det glemte danske kormirakel

 

(2012-2014)

 

Resumé af phd-ansøgning 2013

I løbet af det tyvende århundrede har a cappella kormusik som kunstmusikalsk genre manifesteret sig stadig tydeligere i form af dels nye kompositioner, dels ny tilgang til historiske kompositioner, dels fremvæksten og professionaliseringen af ensembler. Hertil kommer en globalt organiseret amatørkorkultur[1].

Uanset at denne tendens altså er international, har den haft en særlig gennemslagskraft i Norden[2] og i Baltikum, som bl.a. kom til udtryk, da Warner Chappel i 2002 udgav en sampler-cd med titlen “The Nordic Choral Miracle”. Titlen var imidlertid stjålet fra et 10 år tidligere svensk projekt.

Det svenske kormirakel

Lennart Reimers lancerede i 1993 "det svenske kormirakel" som historien om en række faktorer, der har ført til en unik positionering af svensk a cappella kormusik i løbet af det 20. århundrede.

Reimers fremhæver blandt andet professionaliseringen af korsangen, rekrutteret gennem den voksende amatørkorbevægelse, skolernes nære tilknytning til kirken og koncertlivet her, den traditionsrige nationalromantiske sangkulturs dyrkelse af korsangen og genopdagelsen af renæssancemusikkens a cappella ideal gennem cæciliabevægelsen, som kom til Sverige i midten af det 19. århundrede.[3]

Miraklets kulmination inkarneres af den berømte kordirigent Eric Ericson, hvis banebrydende arbejde siden midten af 1940‘erne med at professionalisere korsangen i Sverige.

Ericsons samarbejde med centrale svenske komponister[4] motiverede skabelsen af en række betydningsfulde korværker op gennem århundredet og førte til en international udbredelse af samtidens svenske kormusik.[5] Det svenske kormirakel har internationalt særlig givet genlyd i USA.

Et hul i dansk kormusikhistorie

I Danmark opviser det 20. århundrede en lignende situation. Også her er en stærk, folkelig organisering af korsangen[6], omend ikke så udpræget som i Sverige. Også i Danmark har kirkemusikkens og skolesangens tætte forbindelse. Cæciliabevægelsens fremkomst i midten af 1800-tallet gav en afgørende impuls for udviklingen af a cappella idealet.[7] Derimod synes forskellen mellem svensk og dansk korkultur at ligge i etableringen af et professionelt samarbejde mellem kor og komponister.

I årene omkring 1950 begyndte en række komponister i Danmark at udfolde en hidtil uset ambitiøs produktion af a cappella kormusik, der de følgende årtier skulle komme til at indtage en væsentlig plads i deres samlede værkliste[8].

Mest fremtrædende i denne periode er Vagn Holmboes og Bernhard Lewkovitchs korværker, som fik høj status hos de bedste danske amatørkor. Men som amatørkor har de dog ikke har haft gennemslagskraft over for det internationale publikum.

Dele af denne kormusik er blevet kernerepertoire hos en lang række amatørkor og semiprofessionelle kor og står som sådan i dag som en væsentlig musikalsk kulturarv fra perioden.

Men måske den væsentligste del af korværkerne fra 50‘erne, 60‘erne og 70‘erne har været for vanskelige at udføre for de fleste amatørkor. Det gælder blandt andet Vagn Holmboes monumentale "Liber Canticorum" og størstedelen af Bernhard Lewkovitchs og Leif Kaysers korværker.

Nutidens internationale gennembrud

Først omkring 1980 sker en afgørende professionalisering af a cappella kormusikken i Danmark: Vokalensemblet Ars Nova Copenhagen bliver stiftet i 1979 med komponisten Bo Holten som dirigent[9].

I løbet af 1980‘erne uropfører Ars Nova næsten 40 nye korværker af danske komponister med Per Nørgård som den ældste.[10] Det generationsskifte, som Ars Nova hermed lancerer i dansk kormusik, kan selv ikke de bedste amatørkor hamle op med.

Det seneste par årtier er flere professionelle vokalensembler dukket op i Danmark: Musica Ficta, Mogens Dahls Kammerkor og DR VokalEnsemblet. Tendensen i det 21. århundrede synes at gå mod stadig mere professionalisering af korsangen i Danmark.

Dansk kormusik nærmer sig i begyndelsen af det 21. århundrede et internationalt gennembrud. Priser og international anmelderros placerer Ars Nova og DR VokalEnsemblet i verdenseliten, og det med musik komponeret af nutidige komponister som Per Nørgård, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Bent Sørensen, Sunleif Rasmussen og Peter Bruun.[11]

Den store succes til trods må man dog konstatere, at pågældende korværker ikke er nået ind i musikhistorieskrivningen i en grad, der er sammenlignelig med den opmærksomhed, som er overgået korværker af svenske komponister som Lidholm, Bäck og Sven-David Sandström.

Korforskning

Med sin belysning af et stort set ubeskrevet repertoire og dets placering i historisk, stilistisk og institutionel kontekst bidrager projektet med et nyt kapitel i dansk musikhistorieskrivning. Derudover knytter projektet dels an til den svenske korforskning i Lund/Malmö, Uppsala og Stockholm, dels til amerikanske studier af nutidig svensk kormusik, der bl.a. må ses som motiveret svenske komponisters relativt høje satus i USA og svensk kormusiks stilistiske affinitet til nyere amerikansk kormusik[12].

Der er endnu ikke etableret et egentligt korforskningsmiljø i Danmark, men de senere år er gjort en række tiltag: Nordjysk Musikkonservatorium lagde i 2007 med "Korcenter Nord" en særligt prioritering, der skulle "skabe et attraktivt og internationalt anerkendt kormiljø" og markere institutionen "såvel indadtil som udadtil, lokalt, regionalt, nationalt og internationalt"[13]. Korcenter Nord blev med konservatorierne i Aarhus og Aalborgs sammenlægning i 2009 til Det Jyske Musikkonservatorium afløst af Korcenter.dk[14], som bl.a. har samarbejde med Musikhögskolan i Malmö.

Som ekstern lektor i Musikvidenskab, Københavns Universitet, har jeg siden 2010 udbudt en række KA-kurser i analyse og satslære med a cappella kormusik som genstandsfelt.

Korforskning i Sverige

Körcentrum Syd, Lunds Universitet/Malmö Musikhögskola: Ursula Geisler

Körcentrum, Uppsala Universitet: Stefan Parkman

Kungliga Musikhögskolan, Stockholm: Fredrik Malmberg

Korforskning i USA

Roger Wagner Center for Choral Studies, California State University: Dr. William Belan

University of South California, Thornton School of Music: Nick Strimple

Indiana University Bloomington: Sven-David Sandström

University of North Texas: Richard Sparks

International Journal of Research in Choral Singing. The Scientific Research Journal of the American Choral Directors Association: http://www.choralresearch.org/

Chorus America - Advocacy & Research: http://www.chorusamerica.org/advocacy-research

Litteratur og link

Anonym: “Et tilbageblik over Palestrinakorets virksomhed”, Dansk Musik Tidsskrift, 1947-12, s. 249-254 (4. november 2012: http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1947/dmt_1947_12/et-tilbageblik-over-palestrinakorets-virksomhed/)

Beyer, Anders: “Musik som offergave. En samtale med komponisten Bernhard Lewkovitch”, Dansk Musik Tidsskrift 1997-98, s. 110 (4. november 2012: http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1997-1998/dmt_1997-1998_04/musik-som-offergave-en-samtale-med-komponisten-bernhard-lewkovitch/)

Brincker, Jens (ed.): Dansk Komponist Forenings Komponistbase, løbende webudgivelse 2010-2013 (http://www.komponistforeningen.dk/node/24)

ChoralNet: “How many Choral Singers are there?”, debattråd 1996 (12. november 2012: http://www.choralnet.org/view/220680)

Chorus America: “America’s performing art: A study of choruses, choral singers and their impact”, webudgivelse 2003 (9. november 2012: http://www.chorusamerica.org/advocacy-research/americas-performing-art)

Danuser, Hermann (ed.): Die klassizistische Moderne in der Musik des 20. Jahrhunderts. Internationales Symposion der Paul Sacher Stiftung Basel 1996 (Veröffentlichungen der Paul Sacher Stiftung 5). Amadeus Verlag, Winterthur 1997

Drud Nielsen, Per: For fire stemmer, om harmonisering og korudsættelse af viser og sange, Systime 2007

Ellison, Cori: "There's a Method to This 'Choral Miracle'", The New York Times Feb 4, 2001, (18. oktober 2012: http://www.nytimes.com/2001/02/04/arts/music-there-s-a-method-to-this-choral-miracle.html)

Eriksson, Gunnar: “Valv efter valv oändligt”, Mangfoldighedsmusik, Omkring Per Nørgård, s. 91, København 2002

Emborg, Harald Bjerg og Høffding, Finn (ed.): Korsang i Danmark II, Edition Wilhelm Hansen, København 1972

Fjeldsøe, Michael: Den fortrængte modernisme. Den ny musik i dansk musikliv 1920-1940, ph.d.-afhandling, København 1999

Fjeldsøe, Michael: Kulturradikalismens Musik, doktordisputats, København 2013

Fledelius, Povl: Københavns Drengekor, i Dansk Musik Tidsskrift, 1949-11, s. 246-251 (4. november 2012: http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1949/dmt_1949_11/k%C3%B8benhavns-drengekor/)

Geisler, Ursula: Körforskning. En bibliografi. Choral Research. A Global Bibliography, Lund/Malmö, Körcentrum Syd, 2010 (18. oktober 2012: http://www.korcentrumsyd.se/wp-content/uploads/Geisler-2010_Choral-Research_A-Global-Bibliography.pdf)

Geisler, Ursula: Voicing Communities. Northern European and Continental Choirs in Comparison, Konferensbidrag, 15. nordiske musikkforskerkongress, Oslo 2008

Gottwald, Clytus: “Choral Music and the Avant-garde”, Choral music perspectives, s. 119-135, Stockholm 1993

Hancock, V.L.: Brahms’s Choral Compositions and his Library of Early Music, Ann Arbor, 1983

Hancock, V.L.: “Brahms’s Links with German Renaissance Music: a Discussion of Selected Choral Works”, Brahms 2, ed. M. Musgrave (Cambridge, 1987), 95–110

Hamburger, Povl: Studien zur Vokalpolyphonie, København 1956

Hamburger, Povl: “Studien zur Vokalpolyphonie (II)”, Dansk Aarbog for Musikforskning 1964-65, s. 63-89

Hamburger, Povl: Supplerende bemærkninger til den vokale kontrapunktlære, Kolding 1966

Hansen, Ivan: “Ars Nova - en institution bliver til... til hvad?”, Dansk Musik Tidsskrift, 1995-96, s. 156-159 (8. november 2012: http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1995-1996/dmt_1995-1996_05/ars-nova-en-institution-bliver-til-til-hvad/)

Holmboe, Vagn: “Musik - og æstetik”, Dansk Musik Tidsskrift 1933, s. 123-126

Holmboe, Vagn: Mellemspil, København 1961

Holmboe, Vagn: Det uforklarlige, København 1981

Holme Hansen, Thomas: "Knud Jeppesen - Renowned Musicologist and Overlooked Composer", Danish Yearbook of Musicology 2005, vol. 33, s. 108-109

Holme Hansen, Thomas: "... et lidet forsvarligt Tusmørke". Om renæssancer, Knud Jeppesen og en fremsynet fodnote", i Høiris, O., Vellev, J. (red.) Renæssancens verden. Tænkning, kulturliv, dagligliv og efterliv, s. 491-512, Aarhus 2006

Holme Hansen, Thomas: "Knud Jeppesens Kontrapunkt - og de andres. Nogle observationer vedrørende kildegrundlaget for et udvalg af lærebøger i vokalkontrapunkt fra det 20. århundrede", Danish Yearbook of Musicology 2007, vol. 28, s. 35-52

Hvidtfelt Nielsen, Svend: “Efter Dissonansen. Studier i Palestrinas trestemmige satser”, Musik & Forskning, årg. 30, 2005, s. 91-126

Hyde, Martha M.: “Neoclassic and Anachronistic Impulses in Twentieth-Century Music”, Music Theory Spectrum Vol. 18, No. 2, s. 200-235, University of California Press 1996

Høffding, Finn: Indførelse i Palestrinastil, København 1969

Jacobsen, Jens Peter: “Knud Jeppesens værker for a capella-kor”, Cæcilia årbog 1992-93, Århus Universitet (online: 4. november 2012: http://jpj.dk/xpdf/Jeppesenarticle.pdf)

Jeppesen, Knud: Kontrapunkt, København 1930

Jeppesen, Knud: Palestrinastil med særlig henblik på dissonansbehandlingen, København 1923

Kullberg, Erling: “Wie ein Kind - fra indfald til bifald”, Mangfoldighedsmusik, s. 77, København 2002

Kullberg, Erling: Sange for kor, Dansk kormusik i det 20. århundrede, Wilhelm Hansens Forlag, København 2009

Kurth, Ernst: Grundlagen des Linearen Kontrapunkts - Einführung in Stil und Technik von Bach’s melodischer Polyphonie, Bern 1917

Laub, Thomas: Musik og Kirke, København 1920

Laursen, Bent: Cirklens Kvadratur, Bernhard Lewkovitchs Kirkemusik, København 2002

Lewin, David: Studies in Music with Text, Oxford University Press 2006

Lindholm, Steen: “Danish choral music since 1900”, Nordic sounds 3, 1995

Lynge, Gerhard: Danske komponister i 20. årh.s begyndelse, Kbh. 1917

Malmberg, Fredrik: “Korsang. Folkebevægelse som kunstform”, På Elverskud, s. 100-107, København 2007

Malmin, Olaf: A Survey of the Choral Music of Twentieth-Century Swedish Composers, Ph.d. Diss., University of Iowa 1993

McLoskey, Lansing: Twentieth Century Danish Music - An Annotated Bibliography and Research Directory, Westport 1998

Messing, Scott: Neoclassicism in Music: From the Genesis of the Concept through the Schoenberg/Stravinsky Polemic, Ann Arbor, UMI Research Press, Michigan 1988

 

Nelson, Karl. E.: An Introduction to the life and a cappella music of Sven-David Sandström and a conductor’s prepatory guide to “Etyd nr. 4, som i e-moll” and “Laudamus te”, B. S., University of Illinois at Urbana-Champaign, 1996, M. M., Louisiana State University, 2002, August, 2005 (18. oktober 2012: http://etd.lsu.edu/docs/available/etd-06152005-103317/unrestricted/Nelson_dis.pdf)

Nielsen, Carl: Levende Musik, København 1925

Nielsen, Svend Hvidtfelt: Alternative Neo-Riemannian approaches to Carl Nielsen, Carl Nielsen Studies Vol. V, Det Kongelige Bibliotek, København 2012, s. 196-235

Nørgård, Per: Vagn Holmboe - Lærer, ven, kollega. Erindringer og eftertanker (1993), Det Kgl. Biblioteks hjemmeside: http://www.kb.dk/da/kb/nb/mta/dcm/udgivelser/norgard/artikler/VagnHolmboeLaererVenKollega.1993..pdf

Palsmar, Henrik (ed.): På Elverskud - Strejftog i Dansk Kormusik, Festskrift DR Radiokoret 75 år, København 2007

Palsmar, Henrik: Choral music and false consciousness, Conference paper DPU 2003 (18. oktober 2012: http://www.palsmar.dk/henrik/pdf/Choralmusicandfalseconsciousness.pdf)

Poos, Heinrich (ed.): Chormusik und Analyse, Erster Teil, Mainz 1983

Poos, Heinrich (ed.): Chormusik und Analyse, Zweiter Teil, Mainz 1997

Poos, Heinrich: Musik-Konzepte 87, Johann Sebastian Bach, Der Choralsatz als musikalisches Kunstwerk, München 1995

Reimers, Lennart & Wallner, Bo: Choral music perspectives, Stockholm 1993

Reimers, Lennart: “A Cappella. The Story Behind the Swedish ‘Choral Miracle’”, Choral music perspectives, s. 139-186

Rifkin, Deborah: “Making it Modern: Chromaticism and Phrase Structure in Twentieth-Century Tonal Music”, Theory and Practice, Vol. 31, s. 133-158, Music Theory Society of New York State, New York 2006

Scherliess, Volker: Neoklassizismus: Dialog mit der Geschichte, Bärenreiter 1998

Schubert, Joseph: Brahm’s Choral Music and His Journey to Contrapuntal Transcendence, California State University Los Angeles (18. oktober 2012: http://www.calstatela.edu/centers/Wagner/researchpapers.php)

Sharp, Avery T. og Floyd, James Michael: Choral Music: A Research and Information Guide. Second Edition, New York 2011

Simonsen, Rudolph: “Dr. Knud Jeppesen: Kontrapunkt - Vokalpolyfoni”, Dansk Musik Tidsskrift 1930, nr. 7, s. 129-138

Smith Nielsen, Hanne: “Musikkens åndedrag”, Dansk Musik Tidsskrift 1992-93, s. 224-228 (4. november 2012: http://dvm.nu/periodical/dmt/dmt_1992-1993/dmt_1992-1993_07/musikkens-andedrag/)

Sparks, Richard: The Swedish Choral Miracle. Swedish A Cappella Music Since 1945, Blue Fire Productions, Bynum, North Carolina 2000

Strimple, Nick: Choral Music in the Twentieth Century, Amadeus Press, Pompton Plains, New Jersey 2002

Sørensen, Søren: “Københavns Drengekor gennem 50 år”, Danish Yearbook of Musicology, 1974, vol. 8 (4. november 2012: http://www.dym.dk/dym_pdf_files/volume_08/volume_08_111_114.pdf)

Sørensen, Søren: “Professor Knud Jeppesen”, Dansk Musik Tidsskrift 1947, nr. 1, s. 5-9

Vangerud, James Karl: Significant Norwegian choral music since World War II: A study of the compositional styles of Knut Nystedt and Egil Hovland, Thesis, University of Arizona 1990 (http://arizona.openrepository.com/arizona/handle/10150/185291)

Wallner, Bo: Vår tids musik i Norden, Stockholm 1968

Wallner, Bo: “The Great Unaccompanied Choral Setting”, Choral music perspectives, s. 187-205, Stockholm 1993

Wallner, Bo: “The Inspiration of Words and Gestures. A Conversation between Sven-Erik Bäck, Thomas Jennefelt and Bo Wallner”, Choral music perspectives, s. 207-218, Stockholm 1993

White, John David (ed.): New Music of the Nordic Countries, Pendragon Press, New York 2002

Widding, Kirsten: Vagn Holmboes a cappella-kormusik, Speciale, Kbh. Universitet 1975

Woetmann Christoffersen, Peter: Josquin og stemmernes klang. Et forslag om analyse af vokal instrumentation, Musik & Forskning 27, 2002

Woetmann Christoffersen, Peter: Hvad enhver kordreng skal kunne. Betragtning af motetten Ut Phebi radiis af Josquin Desprez, Musik & Forskning 28, 2003

Woetmann Christoffersen, Peter: Contrapunctus, kernesats og kadencer, webudgivelse rev. 2012 (12. november 2012: http://www.pwch.dk/Materialer/Contrapunctus.html)

Wöldike, Mogens: “Carl Nielsens motetter”, Dansk Musik Tidsskrift, 1932-01, s. 33-34

 

Noter

 

[1] Organisatorisk samlet i International Federation for Choral Music IFCM (www.ifcm.net), men i høj grad også viralt som community bl.a. gennem YouTube

[2] Organisatorisk samlet i Nordisk Korforum (www.nordiskkorforum.org)

[3] Reimers 1993, s. 139-170

[4] Eric Ericson og komponisterne Sven-Erik Bäck og Ingvar Lidholm begyndte alle deres karriere som medlemmer af den berømte “Mandagsgruppe” (1944-49), hvor de grundlagde et tæt kunstnerisk samarbejde

[5] Sparks 2000, s. 19-26

[6] Kullberg angiver antallet af danskere, der synger i kor til over 50.000. I følge Malmberg er det endog mere end 80.000.

[7] Kullberg 2009, s. 11-14. Palsmar 2007, s. 18-22

[8] Først og fremmest Vagn Holmboe (1909-96), Svend S. Schultz (1913-98), Bernhard Lewkovitch (f. 1927) og Per Nørgård (f. 1932)

[9] Især Per Nørgård får med Ars Nova fra ca. 1980 en samarbejdspartner og opførelsesplatform, der kan sammenlignes med det forhold, der på det tidspunkt allerede i flere årtier havde eksisteret mellem Eric Ericson og nogle af Sveriges berømteste komponister som Sven-Erik Bäck og Ingvar Lidholm

[10] Ivan Hansen, DMT 1995-96, s. 156-159

[11] Ars Nova:

“The Natural World of Pelle Gudmundsen-Holmgreen”, nomineret American Grammy 2012, vinder af P2-prisen 2012

“Ockeghem/Sørensen - Requiem”, BBC Music Magazine Choral & Song Choice, october 2012

DR VokalEnsemblet:

“The Nightingale”, ECHO Award Berlin 2012

“Rued Langgaard - Sfærernes musik”, P2 Prisen 2011

[12] Særligt Sven-David Sandström der er professor ved Indiana University Bloomington

[13] Nordjysk Musikkonservatoriums resultatkontrakt 2007-2010 (http://www.musikkons.dk/fileadmin/pdf_musikkons.dk/Om_konservatoriet/%C3%85benhed/resultatkontrakter/aalborg/Resultatkontrakt_NM_2007-2010.pdf)

[14] http://www.musikkons.dk/index.php?id=281

Copyright © Christian Hildebrandt 2014